BẢO MẬT
1. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN.
a.Website tannuyenvu.com.vn được điều hành bởi Công ty TNHH thương mại-sản xuất Tân Nguyên Vũ.
Chúng tôi nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình liên quan đến bảo mật thông tin theo các quy định về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân của pháp luật Việt Nam (“Luật riêng tư”) và cam kết tôn trọng quyền riêng tư của tất cả người dùng . Chúng tôi nhận biết tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân mà bạn đã tin tưởng giao cho chúng tôi cũng như có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách thích hợp. Chính sách bảo mật này được thiết kế để giúp bạn hiểu được cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu giữ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi.
b. "Dữ liệu cá nhân" được hiểu là thông tin của một cá nhân,pháp nhân hoặc một tổ chức mà thông qua đó có thể xác định được danh tính,hoặc có khả năng tiếp cận và thực hiện các giao dịch thương mại.Các ví dụ thường gặp về dữ liệu cá nhân: Họ và tên, giới tính, địa chỉ, điện thoại, email, số chứng minh nhân dân    (Căn cước công dân),mã số thuế,tài khoản ngân hàng,các dữ liệu giao dịch thương mại và thông tin liên hệ khác.
 
2. KHI NÀO CHÚNG TÔI SẼ THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN ?
Chúng tôi sẽ/có thể thu thập dữ liệu cá nhân về bạn:
a.  Khi bạn đăng ký hoặc sử dụng Các Dịch Vụ trên website của chúng tôi. 
b.  Khi bạn liên hệ với chúng tôi với bất kỳ phương tiện thông tin nào, bằng hình thức trực tuyến hay dưới hình thức khác, nhằm mục đích tiến tới các giao dịch thương mại;Nhưng phải được sự đồng ý của chính bạn.
c.  Khi bạn ký kết bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp tài liệu, thông tin liên quan đến tương tác giữa bạn với chúng tôi, hoặc khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
Chúng tôi sẽ quản lý và sử dụng các dữ liệu cá nhân này của bạn theo các quy định của Chính sách này tại mọi thời điểm.
 
3. CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN CUNG CẤP NHƯ THẾ NÀO ?
 Chúng tôi thu thập, sử dụng, hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho những mục đích sau đây:
a. Để giới thiệu quảng bá các sản phẩm của chúng tôi nhằm tiến tới giao dịch mua bán hoặc đáp ứng các dịch vụ liên quan khác.
b. Để thực hiện việc mua bán hàng hóa và cung cấp Hóa đơn.
c. Để ký kết hợp đồng mua bán.Quản lý, điều hành thực hiện hợp đồng đó.
d. Để đáp ứng các dịch vụ hậu mãi. Xử lý, giải quyết các khiếu nại nếu có.
e. Để thực hiện việc thanh toán giữa các bên nhằm hoàn tất giao dịch thương mại.
f. Để bảo vệ các quyền lợi cho các bên khi có tranh chấp xảy ra.
g. Bất kỳ mục đích nào mà chúng tôi thông báo và được sự đồng ý của bạn.
 
4. BẢO VỆ THÔNG TIN CỦA BẠN BẰNG CÁCH NÀO ?
Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau để đảm bảo sự an toàn của dữ liệu cá nhân của bạn trên các hệ thống của chúng tôi. Dữ liệu cá nhân của bạn được lưu trữ đằng sau các mạng bảo mật và chỉ có thể được truy cập bởi một số nhân viên có quyền truy cập vào hệ thống này. Chúng tôi sẽ duy trì dữ liệu cá nhân tuân theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân và/hoặc các điều luật hiện hành khác.
Trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh, chúng tôi có thể phải tiết lộ một số dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba liên quan nhằm mục đích hỗ trợ thực hiện giao dịch thương mại. Bên thứ ba có thể bao gồm: Các công ty con, nhà cung cấp dịch vụ vận tải, công ty bưu chính, công ty viễn thông v.v...
Dữ liệu cá nhân của bạn đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các sản phẩm quảng cáo khác không được coi là thông tin phải bảo mật. Tuy nhiên chúng tôi vẫn sẽ triển khai các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn.
Thời hạn lưu trữ Dữ liệu cá nhân của bạn chỉ hủy bỏ khi chúng tôi có lý do hợp lý để xác định rằng việc lưu trữ dữ liệu cá nhân đó không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích kinh doanh nào, không còn các lợi ích hợp pháp nào khác để tiếp tục lưu giữ các dữ liệu này.
Tùy thuộc vào quy định của pháp luật, chúng tôi có thể tiêu hủy dữ liệu cá nhân của bạn một cách an toàn mà không cần thông báo trước cho bạn.
 
5.  ĐIỀU CHỈNH DỮ LIỆU CÁ NHÂN BẠN ĐÃ CUNG CẤP CHO CHÚNG TÔI
a. Nếu bạn có nhu cầu chỉnh sửa ,thay thế hoặc có thể rút lại sự đồng ý cho phép thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đang lưu giữ và kiểm soát bằng cách gửi yêu cầu cho chúng tôi tại địa chỉ email:tannguyenvu@tnv.com.vn
b. Tuy nhiên, việc bạn rút lại sự đồng ý có nghĩa là chúng tôi sẽ không thể tiếp tục các giao dịch thương mại đang thực hiện giữa hai bên,và có thể phải chấm dứt hợp đồng của bạn với chúng tôi.
Các hợp đồng được chấm dứt chỉ khi hai bên đã thựchiện xong các điều khỏan của hợp đồng hoặc có biên bản thanh lý.
c. Chúng tôi có quyền từ chối chỉnh sửa, hủy bỏ dữ liệu cá nhân của bạn một khi các yêu cầu này không đáp ứng các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân của bên thứ ba mà chưa được sự đồng ý của họ.
Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại nào về các phương pháp bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email: tannguyenvu@tnv.com.vn