Sản phẩm » Băng keo Giấy da bò
Băng keo Giấy da bò

 

 
 
 
Màu sắc: nâu
Màng: Kraft
Keo: Hotmelt
Độ dày: 125mic
Độ bền: 75
Độ giãn: N/A
Công dụng: kết dính mạnh, chống lạnh, bao bì nhựa …